Największa Ogólnopolska

Akademia Terapii Par

DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

4 szkolenia online odbędą się w terminach:
luty 2018 - maj 2018

Jeżeli chcesz:

 • wiesz, że XXI wiek – nowe technologie, zmiany kulturowe i obyczajowe – w sposób permanentny wpływa na jakość relacji partnerskich oraz sposób postrzegania związków przez Twoich klientów, a przed Tobą stawia nowe wyzwania terapeutyczne
 • chcesz poznać i nauczyć się stosować w praktyce najbardziej innowacyjne metody pracy z parą oraz narzędzia różnych modeli terapeutycznych – nieoczywiste i słabo opisane na gruncie polskim
 • chcesz podpatrzeć efektywne techniki terapeutyczne stosowane przez jednych z najlepszych specjalistów w dziedzinie terapii par – psychologów, psychoterapeutów oraz seksuologów – by zyskać jak najbardziej kompleksowe spojrzenie na problemy Twoich klientów

Weź udział w jedynym tak nowoczesnym kursie opartym na najbardziej
efektywnych metodach pracy!

Dlaczego nasze warsztaty są wyjątkowe?

mentor

Interdyscyplinarne wieloaspektowe podejście – podczas 1 kursu przeszkolą Cię specjaliści zajmujący się terapią par w ujęciu psychoterapeutycznym oraz seksuologicznym. Dzięki takiemu ujęciu tematu otrzymujesz kompleksową i wszechstronną wiedzę na temat różnych metod prowadzenia terapii i sposobów doboru interwencji do konkretnych problemów

certyfikat

Najnowsze doniesienia i wyniki badań naukowych – wszystkie praktyczne wskazówki dotyczące terapii par poparte są analizą i najświeższymi informacjami dotyczącymi skuteczności oddziaływań terapeutycznych na funkcjonowanie związków partnerskich i powstawanie specyficznych zniekształceń poznawczych oraz określonych przekonań partnerów

list

Nagrania wszystkich webinariów – każdy uczestnik otrzyma dostęp do nagrań wideo ze spotkań oraz komplet materiałów do pracy, dzięki którym w dowolnym momencie będzie mógł przypomnieć sobie poszczególne zagadnienia.

certyfikat

Bieżący dostęp do superwizyjnych konsultacji eksperckich – wiemy, jak ważna w pracy psychoterapeuty jest możliwość uczestniczenia w regularnych superwizjach i omówienia rozwiązań terapeutycznych zastosowanych wobec swoich pacjentów. Tylko u nas podczas całego kursu uczestnicy mają możliwość konsultowania wszelkich wątpliwości związanych z poruszaną tematyką z prowadzącymi kurs specjalistami – dzięki temu od razu będziesz mógł uzyskać odpowiedzi na pojawiające się w trakcie szkoleń pytania.

spis

Maksimum praktyki – prelegenci przedstawią metody diagnostyczne i modele terapeutyczne wykorzystywane przez nich w pracy z parami oraz najskuteczniejsze strategie i techniki pracy omówione w postaci konkretnych studiów przypadku. Maksymalnie skupiamy się na prawdziwych realiach pracy psychologa i psychoterapeuty, a omawiane przez ekspertów narzędzia dobrane są w taki sposób, żeby można było nimi pracować bez względu na rodzaj wiodącej szkoły psychologicznej!

Szczegółowy program kursu

24.02.2018 r. Warsztat online nr 1
Seksualność człowieka w wymiarze interpersonalnym

 • Seksualność uzależnionych od nowych mediów (cybersexual addiction): seks przez Internet, pornografia, VR a odczuwanie przyjemności fizycznych – jak pracować z parą, gdy jeden z partnerów, by „nie wchodzić do sypialni”, szuka spełnienia w Internecie
 • Kastrujące-dominujące żony pozbawiające swoich mężów poczucia męskości – czym to skutkuje w relacji małżeńskiej, a zwłaszcza w sferze intymnej
 • Męskość i kobiecość w XXI wieku – jak pracować z zakompleksionymi kobietami i mężczyznami, którzy nieustannie porównują się z innymi i odczuwają ciągły lęk przed sprostaniem oczekiwaniom partnera
 • Za pomocą jakich modeli terapeutycznych pomóc klientom zatrzymać wzajemną fascynację i uniesienia w seksie – omawiamy na podstawie np. „Good enough sex” czy metody PLISSIT

marzec 2018 Warsztat online nr 2
Rozwój nowych technologii a relacje partnerskie

 • Jaki wpływ ma współczesna technologia na komunikację par? O miłości „z realu” przeniesionej w świat wirtualny, czyli o partnerach uzależnionych od telefonu i Internetu, dzielących się prywatnym życiem za pomocą mediów społecznych, kontrolujących wzajemne smsy, maile, konta na portalach społecznościowych itp.
 • Nowy model człowieka XXI wieku, czyli na jakie „choroby” cierpią współczesne związki? Podpowiemy, jak pokazać partnerom sposoby przełamywania schematów zachowań i barier emocjonalnych utrudniających wzajemne kontakty
 • Jak pary, które poznały się przez Internet - Facebook, Tinder, portale randkowe, czaty - budują swoją relację partnerską i w jaki sposób rozpoznawać w ich przypadku specyficzne formy komunikowania i zachowania utrudniające wzajemne kontakty
 • Nowe technologie a nowa definicja bliskości i stawianie granic między tym, co dopuszczalne, a co nie – internetowe flirty, wirtualny seks… Czy pracować nad nimi jak nad fizyczną zdradą

kwiecień 2018 Warsztat online nr 3
Sprawdzone modele terapeutyczne w terapii par

 • Korporacyjne małżeństwa – gdy małżonek czuje się w pracy lepiej niż w domu… Studium zaburzonej więzi między partnerami i sztuka pracy nad emocjami celem zachowania równowagi między pracą a małżeństwem
 • Za pomocą jakich metod pracować nad związkami, w których partnerzy „uciekają” przed problemem grożąc rozstaniem? O pracy z parą w separacji lub w trakcie rozwodu
 • Jaki wpływ ma rodzina pochodzenia na relację partnerską i przestrzeń życiową? – wykorzystanie symboli oraz genegramu partnerów

maj 2018 Warsztat online nr 4
Dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn w aspekcie relacji partnerskiej

 • Psychologiczne i seksuologiczne aspekty funkcjonowania pary - omawiamy prawidłowy przebieg reakcji seksualnych i czynniki ryzyka mogące wpłynąć na powstanie dysfunkcji
 • Zaburzenia seksualne a zaburzenia psychiczne i choroby somatyczne
 • Patologiczna hiperseksualność – wskazujemy, czym jest tzw. seksoholizm z perspektywy uzależnienia i z perspektywy zaburzeń preferencji seksualnych
 • Praca z parą z dysfunkcją seksualną – kiedy warto rozszerzyć spotkania z parą o terapię indywidualną?
 • Jak diagnozować i planować przebieg terapii, gdy do czynienia mamy z dysfunkcjami wynikającymi z pożądania, bólu, niemożności osiągnięcia orgazmu, erekcji itp. – jak wpływają na to czynniki psychologiczne?

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w Akademii Terapii Par wynosi 299 zł netto za moduł (łącznie 1196 netto za całą Akademię).

Płatność na podstawie faktur VAT wystawianych po każdym module.

Uwaga!
Jeszcze niższa cena na Akademię!
Tylko 169 zł netto za moduł (łącznie 676 zł netto za całą Akademię!)

Największa Ogólnopolska Akademia Terapii Par dla psychologów i psychoterapeutów
Twoja cena za moduł:

1 Zgłoś uczestników
2 Wybierz rodzaj osoby zamawiającej
3 Dane osoby zamawiającej
Dane kontaktowe osoby zamawiającej:
Dane do faktury:
4 Zaakceptuj zgody
5 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

WARUNKI UCZESTNICTWA W akademii wiedzy:

 1. Akademia trwa 4 miesiące i obejmuje 4 moduły.
 2. Akademia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Akademii,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całej Akademii,
  • certyfikat uczestnictwa w Akademii.
 3. Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 4. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 6. Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 7. Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.
 8. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Akademii nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Akademii nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 9. W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Akademii przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Akademii.
 10. W przypadku braku udziału w Akademii lub przerwania Akademii w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Akademię.
 11. W przypadku braku możliwości udziału w Akademii z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Akademii innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Akademii wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akademii.


Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Wypełnij poniższy formularz – odpowiem na każde pytanie!

 


 

Sylwia Smyl
Manager Szkoleń Biznesowych
sylwia.smyl@forum-media.pl
tel. 61 66 55 714